Μαρίκα Κλαμπατσέα (Μουσείο Μπενάκη) 17/10/2014

http://www.youtube.com/watch?v=R83NDJa9lb8